Calitate

Calitate

Calitatea propriilor produse reprezintă o caracteristică premergătoare, fundamentală pentru atingerea scopurilor instituționale ale FONDERIA BAGGI: pentru acest motiv, societatea acordă dintotdeauna un nivel ridicat de atenție în relevarea și monitorizarea continuă a calității producției.

Punctul forte al acestei activități este Laboratorul de Metrologie și Asigurare a Calității, alcătuit din personal cu grad ridicat de calificare și puternic motivat.

Laboratorul este dotat cu echipamente și instrumente de probă, control și omologare în măsură să asigure cel mai înalt nivel calitativ în orice fază a procesului productiv.

Printre mijloacele de control, iese în evidență o mașină DEA, dotată cu software de gestiune, pentru controlul tridimensional al pieselor produse și al echipamentelor folosite.

În detaliu, dotarea Laboratorului este următoarea:

  • mașină tridimensională DEA cu software de gestiune pentru studii de capability și analize statistice;
  • instalație radioscopie industrială Gilardoni (raze x);
  • microscop stereoscopic cu telecameră;
  • șublere cu tampon filetate pentru probele de trecere și netrecere;
  • blocuri de control paralele / prize calibrate;
  • plan de control din granit;
  • aparatură de control dedicată;
  • șublere cu ghidaj, micrometre, trasatoare și comparatoare cu câmpuri ample de măsură;
  • șublere cu tampoane cilindrice pentru probele de trecere și netrecere.